Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak

Ana SayfaEKONOMİ

Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak

Yıllardır tartışılan cumartesi gününün personelin yıllık müsaade mühletinden sayılıp sayılmayacağı konusunda Yargıtay'dan emsal bir karar geldi ...

Altının gram fiyatı 484 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 liradan işlem görüyor
Her felakette ortaya çıkıyorlar! Fırsatçılar, yangın malzemelerine son bir haftada yüzde 630’lara varan zam yaptı

Yıllardır tartışılan cumartesi gününün personelin yıllık müsaade mühletinden sayılıp sayılmayacağı konusunda Yargıtay‘dan emsal bir karar geldi. Bir fabrikada çalışan personel, iş mahkemesine müracaat ederek, sendika üyesi olduğunu ve Toplu İş Sözleşmesi’nden yararlandığını, kontratta hafta tatilinin pazar günü olarak düzenlendiğini ve cumartesi gününün de akdi tatil olarak düzenlendiğini belirtti. İş Kanunu’nda ise yıllık müsaade mühletinden sayılamayacak günler içinde hafta tatili günlerinin de sayıldığını öne süren davacı emekçi, Toplu İş Kontratı kapsamında cumartesi günlerinin de hafta tatili olduğunu ve yıllık müsaade müddetinden düşülmesinin mümkün olmadığını lisana getirdi. Davacının yasal çalışma müddetini haftalık 5 gün çalışarak doldurduğunu, bu nedenlerle toplu iş mukavelesinde ‘dinlendirme günü’ olarak akdedilen cumartesi günlerinin akdi tatil olması sebebiyle yıllık müsaade mühletinden düşülemeyeceğinin tespitine karar verilmesini talep etti.

PATRON DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Davalı patron ise 2429 sayılı maddede ulusal bayram ve genel tatil günü ile hafta tatili günlerinin neler olduğunun açıkça düzenlendiğini, maddede hafta tatilinin pazar günü olduğunun belirtildiğini, iş kanunu 46 ve 63 hususta haftalık çalışma günleri ve hafta tatilinin açıkça düzenlendiğini kaydetti. Yasaya nazaran haftanın 6 günü çalışan personele haftanın yedinci günü verilen 24 saatlik müsaadenin hafta tatili olduğunu, sendika ile yapılan toplu iş kontratında de haftalık çalışma müddetinin 45 saat olduğu, vardiyalı çalışma yok ise hafta içi 9’ar saat mesai yapılacağı, cumartesi günü emekçilerin dinlendirileceği ve pazar gününün de hafta tatili olduğunun düzenlendiğini öne sürdü. Gerek maddede gerekse toplu iş mukavelesinde cumartesi gününün hafta tatili olduğuna dair düzenleme olmadığını savunarak davanın reddini talep etti.

YARGITAY’DAN EMSAL KARAR

İş Mahkemesi, davanın kabulüne hükmetti. Davalı patron kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, mahallî mahkemenin kararını yerinde buldu. Davalı patron kararı temyiz edince bu sefer devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Kural olarak cumartesinin iş günü olduğuna dikkat çekilen Yargıtay kararında; akdi tatil günü olarak cumartesi günlerinin yıllık müsaade müddetine eklenemeyeceği vurgulandı. Cumartesi günleri akdi tatil günü olarak personel çalışmadığı takdirde yıllık fiyatlı müsaade mühletine ait hesapta hafta tatili olarak değerlendirilemeyeceği hatırlatıldı.

Kararda şu tabirlere yer verildi:

“Cumartesi günü hafta tatili olarak da kararlaştırılabilir. Ferdî yahut toplu iş kontratlarıyla cumartesi ve pazar günleri hafta tatili günü olarak belirlenmişse, İş Kanunu’nun 56/5. unsuru gereği her iki gün yıllık müsaade müddetlerinden sayılmaz. Öteki bir anlatımla yıllık müsaade kullanma devri içindeki cumartesi ve pazar günleri kullanılan müsaade mühletinden düşülür. Fakat kişisel yahut toplu iş mukavelesinde hafta tatiline eklenen bu cumartesi gününün yıllık müsaade hesabında iş günü olarak sayılacağı yahut müsaade mühletinden düşülmeyeceği formunda açık bir kural mevcutsa, bu karar geçerli sayılmalı ve İş Kanunu’nun 56/5. unsuru gereği yalnızca yıllık müsaadeye rastlayan pazar günleri müsaade mühletinden düşülmelidir.

Davalı iş yerinde uygulanan toplu iş kontratının ‘Haftalık Çalışma Süresi’ başlıklı 12’inci unsurunda, ‘Haftalık çalışma mühleti 45 saattir. Başka konularda ve vardiyalı çalışmalarda yasa kararları uygulanır. Vardiyalı çalışma sistemi dışında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 9 saat çalışılır.

Cumartesi günü emekçiler dinlendirilir. Pazar Günü Hafta Tatilidir.’ düzenlemesi, tıpkı toplu iş mukavelesinin ‘Yıllık Fiyatlı İzin’ başlıklı 25 inci unsurunda ise ‘yıllık fiyatlı müsaade günlerinin hesabında müsaade müddetine rastlayan Ulusal Bayram, ve Genel Tatil günleri müsaade mühletinden sayılmaz’ düzenlemesi mevcuttur.

Görüldüğü üzer mezkür toplu iş kontratı düzenlemelerinden, tarafların hafta tatili olarak kabul ettiği pazar günü haricinde Cumartesi günü de dinlendirilme günü olarak belirlenmiş ve burada cumartesi günü ‘hafta tatili’ olarak isimlendirilmediği üzere yıllık fiyatlı müsaade hesabında da müsaade müddetine ekleneceğine ait açık bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Yapılan bu tespit bağlamında Birinci Derece Mahkemesince verilen kabul kararının üstte değinilen Dairemiz uygulamasına nazaran yerinde olmadığı açıktır. Bu durumda, Birinci Derece Mahkemesince Dairemizin halihazırdaki uygulaması gözetilmeksizin yazılı biçimde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan Birinci Derece Mahkemesi kararının ve bu karara karşı istinaf başvurusunu temelden reddeden Bölge Adliye Mahkemesi kararının, ortadan kaldırılmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaynakça: Haberler

YORUMLAR

WORDPRESS: 0
DISQUS: